Beraberce Süt Sığırcılığı Projesi

Tarımın büyük bölümünün, dünyanın her yerinde olduğu gibi, ülkemizde de aile işletmeleri ile yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Süt sığırcılığı işinin hem ölçek ekonomisinden yararlanır, hem de aile işletmeleri boyutunda yapılabilir olması için oluşturduğumuz model şöyle işliyor:

  • Sağlıklı süt üretimi yapılacak, bölgeye uygun barınakları üreticiler için tasarlıyoruz
  • Bu barınaklarda bakılmak üzere verimli süt inekleri temin ediyoruz
  • İnek ve barınakları finanse edilebilmesi için üreticilerle banka arasında bir köprü oluşturuyoruz
  • Gerektiğinde barınak yatırımı yapamayan üreticilerin kendi hayvanlarına bakabilmeleri için Köy Bakım Merkezleri kuruyor ve buradaki kendimize ait barınakları üreticilerin kullanımına sunuyoruz. Karşılığında bize ürettikleri sütün bir bölümünü veriyorlar.
  • Birlikte çalıştığımız üreticilerin tüm yem ihtiyacını günlük olarak karşılıyoruz. Bunu yaparken o bölgede kendi yaptığımız ve üreticilerin ürettikleri kaba yemleri ve kendi yem farikalarımız tarafından bölgeye özel üretilen kesif yem karışımlarını kullanıyoruz.
  • Üreticileri doğru bakım ve besleme konusunda eğitiyor, sürekli veterinerlik, denetim ve danışmanlık desteği sağlayacak bir altyapıyı kuruyoruz.
  • Üretilen sütü toplayıp ulusal alıcılara satmak için gerekli bağlantıları oluşturuyoruz.
  • Doğan dana ve düveleri dört aylıkken üreticiden emanet ya da satın alarak bu hayvanlara merkezi bir Dana Düve Bakım Merkezi’nde ölçek ekonomisinin avantajlarını da kullanarak bakıyoruz.
  • Emanet aldığımız hayvanlar maksimum değerlerine ulaştığında bakım bedeli ve masrafları tahsil edip hayvanı üreticiye geri veriyoruz (ya da onun adına satıyoruz).

Beraberce Süt Sığırcılığı Projesinin pilot bölgesi Eflani, Karabük. 2014 yılında bu projeyi başka bölgelerde de hayata geçirmek üzere hazırlanıyoruz.