Beraberce Bitkisel Üretim Projesi

Tarım yapılmayan, terkedilmiş ya da hiç işlenmemiş alanlarda tarımın yapılması, tarım yapılan yerlerde ise üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ile Türkiye’nin tarımsal üretiminin buğday dahil tüm ürünlerde en az ikiye katlanabileceğine ve ülke olarak tarımsal ürün ihracatında patlama yapabileceğimize inanıyoruz.

Bu düşünceyle tarla ve yem bitkileri üretiminde bir yandan ekilmeyen arazileri kiralayıp kendi olanaklarımız ve bölgedeki üreticilerin desteğiyle işlerken bir yandan da bölgedeki üreticilerle birlikte paylaşımlı bir üretim modeli oluşturuyoruz. Bu modelde Berce de üretici de bitkisel üretimin gerektirdiği bazı maliyet kalemlerini üstleniyor ve üstlendikleri kalemler oranında hasattan pay alıyorlar. Pratikte Berce tohum, gübre, ilaç, sigorta, hasat gibi nakit çıkışı gerektiren işleri üstlenirken üretici de zaten büyük ölçüde halihazırda sahip olduğu traktör, ekipman, tarla, işgücü gibi kalemleri üstleniyor. Bu işbölümünün sonunda da alınan ürünü paylaşıyoruz. Ürünü nasıl paylaşacağımız ürüne, kimin neyi üstlendiğine göre değişiklik gösteriyor.

Bu proje kapsamında Berce’yle çalışan üreticileri tarım yaptıkları ekipmanları tam kapasitede kullanabilme, dünya standardında teknik destek alma, girdi finansmanı derdinden kurtulma, ürününe hazır alıcı bulma gibi avantajlardan yararlanmış oluyor.

Beraberce Bitkisel Üretim Projesi 2010 sonbaharında Karabük ilinin Eflani ve Eskipazar ilçelerinde başladı. 2012 Nisan ayı itibariyle yaklaşık 1.200 hektarda devam ediyor.