Alparslan’da Sidedressing

Berce Alparslan Tarım İşletmesi’nde ayçiçeklerine sidedressing yöntemiyle gübre uygulamasına başladık. Sıra aralarında toprak altına sıvı gübre uygulaması yapıyoruz.

Söz Sizde